Tensta turk cenaze fonu; Turk cenaze fonu

Dödsfall

Åtgärder i samband med fond medlems frånfälle

För att Fondens styrelse skall kunna vidta korrekta och snabba åtgärder vid en medlems frånfälle, skall av styrelsen kontakt etableras med en begravningsbyrå. När en medlem avlidit, skall den anhörige informera fondstyrelsen.

Kontakt telefonnummer: 073 715 60 03/ o73 941 78 55

Styrelsen informerar den med avtal slutna begravningsbyrån och inleder arbetet. För att handläggningen skall kunna göras korrekt och snabbt, skall nödvändiga dokument tillställas begravningsbyrån av den avlidnes anhörige.

För begravning i Sverige är det erforderliga dokumentet:

Dödsbevis.

För begravning i Turkiet är de erforderliga uppgifter och dokument:

Dödsorsaksintyg.

Dödsbevis.

Turkiskt ID-nummer (Identitetsbok) eller Turkiskt pass.

Namn på den person, som skall mottaga den avlidne/avlidna i Turkiet; dennes turkiska ID-nummer, bostadsadress och telefonnummer.