Tensta turk cenaze fonu; Turk cenaze fonu

Nyheter

Viktig information till alla medlemmar:  

Medlemsavgiften ( 250 kr.) för år 2024 skall inbetalas under perioden 2024.01.01-2024.03.31

till fondens plusgirokontonummer:38 17 82-2 eller Swish nummer:123 435 11 77.

Som referens (ocr nummer/ meddelande) skall vid betalning anges medlemsnummer, för –och efternamn och födelsedatum.

Den som senast den 31 mars varje år ej erlagt medlemsavgiften, förlorar sin rätt till medlemskap och styrelsen åtager sig inget ansvar för detta.

Medlem, som erlägger årsavgiften efter den 31 mars, pålägges en 100%-ig straffavgift och har då efter sextio dagar fortsatt rätt till medlemskap.

Fondens årsmöte hölls den 2024-04-24 i Tensta Träff

På årsmöte omvaldes sittande ordföranden och styrelsen.(se på styrelse sidan)