Tensta turk cenaze fonu; Turk cenaze fonu

Upphörande/indragande av medlemskap

Den person, som på egen begäran önskar frånträda sitt medlemskap, kan göra så. Dock återbetalas ej redan inbetald årsavgift.

Den som senast den 31 mars varje år ej erlagt medlemsavgiften, förlorar sin rätt till medlemskap och styrelsen åtager sig inget ansvar för detta.

Medlem, som erlägger årsavgiften efter den 31 mars, pålägges en 100%-ig straffavgift och har då efter sextio dagar fortsatt rätt till medlemskap.

Den som tidigare betalat sina årsavgifter men ej gjort så det sista året, förlorar sitt medlemskap.

I det fall en tidigare medlem åter ansöker om medlemskap, ålägges att betala 100% av det antal årsavgifter som ej betalats in och får rätt till medlemskapet efter sextio dagar.

Styrelsen bedömer medlemsansökan  och fattar beslut.