Tensta turk cenaze fonu; Turk cenaze fonu

Villkor

Villkor för medlemskap

Den som har sitt ursprung i Republiken Turkiet och har turkiska rötter men svenskt medborgarskap och därmed uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige samt personens familjemedlemmar kan ansöka om medlemskap genom att fylla i medlemsformuläret.

De personer med nära familjeband (mor, far och syskon), vilka besöker Sverige som turister, kan för det specifika året ansöka om medlemskap, vilket då kostar 500 SEK per person.  

Avgifter att erlägga för dem som önskar söka medlemskap

Är personen:

  • 20-35 år, betalas inträdesavgift 500 SEK plus innevarande års avgift
  • 36-50 år, betalas inträdesavgift 1000 SEK plus innevarande års avgift
  • 51-60 år, betalas inträdesavgift 2000 SEK plus innevarande års avgift
  • 61-65 år, betalas inträdesavgift 3500 SEK plus innevarande års avgift
  • 66 år och äldre, betalas inträdesavgift 5000 SEK plus innevarande års avgift

Styrelsen bedömer medlemsansökan och fattar beslut

I det fall fondens styrelse anser det nödvändigt, skall hälsointyg bifogas.

Den person som får beviljas som ny medlem har rätt till medlemskapet efter sextio dagar.