Tensta turk cenaze fonu; Turk cenaze fonu

Medlemskap

Den årliga medlemsavgiften är 250 SEK.

Detta gäller för 2020 och 2021.

Fondens årsmöte bestäms hur hög årsavgiften skall vara.

Som medlem räknas den, som är 20 år och äldre eller en hel familj, dvs moder, fader och barn under 20 års ålder.

Den familjemedlem som fyller 20 år, skall det året erlägga egen medlemsavgift.

Fondmedlem, maken/makan och familjens barn under 20 år får dra fördel av fonden.