Tensta turk cenaze fonu; Turk cenaze fonu

Första sidan

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Fondens säte och datum för bildandet

Fonden bildades i Tensta/Stockholm den 20-03-1983 av våra ärade förfäder.

Fondens syfte

Att stå för kostnader i samband med transport av i Sverige avliden medlem, för begravning i Sverige eller i Turkiet samt en flygbiljett till Turkiet.(flygbiljett är till den avliden medlems första grads anhörig och mot faktura ersätts max 5.000 kr.)

Att bidra med 6.000 SEK (sextusen kronor) till Turkiet avliden medlems närmaste (första grads) anhörig med rätt till ersättning.

Att i det fall en medlem avlider i Sverige, avtala med en Begravningsbyrå för korrekt och snabbt ombesörjande av begravning.

Att för Tensta Islamiska Kulturförenings (Tensta moskés) fortlevnad vidarebefordra 50% av medlemsavgiften i fonden till denna kulturförening. (efter reduktion för begravningsfondens allmänna utgifter)